Odpowiedź na powyższe pytanie może niektórych zaskoczyć, ale ustawodawca przewidział taką możliwość. Dotyczy ona tylko dłużników będących przedsiębiorcami. Nie jest możliwe ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej po śmierci dłużnika.

 

Legitymację do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy po jego śmierci posiada krąg ściśle określonych ustawą podmiotów, w tym wierzyciel osobisty dłużnika, spadkobierca, małżonek i każde z dzieci lub rodziców zmarłego, chociażby po nim nie dziedziczyli.

Wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego przedsiębiorcy w takim przypadku można złożyć nie później, niż w terminie roku od jego śmierci.

O ile wnioski o ogłoszenie upadłości zmarłego dłużnika nie są często spotykane w praktyce sądowej, to są sytuacje, w których takie rozwiązanie jest uzasadnione przez pryzmat pozostawionego majątku, a także zobowiązań zmarłego przedsiębiorcy. Bywają sytuacje, często dość skomplikowane prawnie, w których warto z tej możliwości, którą daje nam ustawa, skorzystać.