Jak podało w piątek 15 maja br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca br. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.

Prawo do zasiłku przysługiwać będzie również w sytuacji gdy żłobek zostanie otwarty, ale np. nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzice, którzy mimo otwarcia placówki, nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka, co jak tłumaczy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg,  ma dać rodzicom wybór i możliwość podjęcia samodzielnie decyzji.

Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.