We wtorek 15 września 2020 r. Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł, co oznacza, że wzrośnie ono o 200 zł w stosunku do tegorocznej najniższej płacy. Należy pamiętać, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ma również znaczenie przy innych świadczeniach i zobowiązaniach. Od niej ustalana jest wysokość m.in. premii, nagród, dodatków za pracę w nocy, odszkodowania z tytułu dyskryminacji czy kar za wykroczenia. Również wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracownika zwiększy się do maksymalnie 42.000 zł albo 28.000 zł w przypadku, gdy pracodawcę bezpośrednio dotknęły ekonomiczne skutki epidemii Covid-19. Zmianie ulegnie też minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców korzystających z ulgi, tj. 30% z 2.800 zł, czyli 840 zł.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł, czyli wzrośnie o 1,30 zł w stosunku do roku 2020.