Od poniedziałku, tj. 4 maja br. obowiązkowej, 14 – dniowej kwarantannie nie muszą poddawać się m. in. osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Nowe zasady dotyczące obowiązku kwarantanny dla pracowników przekraczających granicę zawodowo wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z jego zapisami obowiązek ten nie będzie stosowany wobec osób przekraczających granicę Polski stanowiącą granicę wewnętrzną tj. z Niemcami, Czechami, Danią, Litwą, Słowacją oraz ze Szwecją, które przemieszczają się w celu zawodowym, służbowym i zarobkowym.

Co istotne, zwolnienie to nie jest ograniczone częstotliwością przemieszczania się czy warunkiem pracy przy granicy. Nie ma więc znaczenia, jak często pracownik przekracza granicę i czy pracuje w jej obrębie. Zwolnienie dotyczy wszystkich osób, które spełniają niniejsze przesłanki, a zatem także kierowców, pracowników delegowanych, osób będących w podróżach służbowych. Wyjątkiem objęte zostały wyłącznie osoby  wykonujące zawód medyczny oraz zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej. Warto także pamiętać, że przekraczając granicę państwa konieczne jest okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej dokumentów potwierdzających zatrudnienie poza jego granicami.