Dnia 27 kwietnia 2017 w Szczecinie odbyło się szkolenie pt. „Prawo pracy po zmianach w 2016 i 2017 roku” organizowane wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie. Podczas szkolenia zostały przedstawione najistotniejsze zmiany w prawie pracy w 2016 i 2017 roku.

Szkolenie zostało poprowadzone przez radcę prawnego Annę Nowacką, radcę prawnego Magdalenę Woźniak i doradcę podatkowego Filipa Siwka – doświadczonych praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

W szczególności omówione zostały zagadnienia dotyczące umów na czas określony, zawierania umowy o pracę i potwierdzania na piśmie jej warunków, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, czasu pracy, świadectw pracy oraz wynagradzania przy umowach zlecenia, a także zagadnienie odszkodowań i zadośćuczynień związanych z umowami o pracę (w ujęciu podatkowym).

Szkolenie zakończyło się sukcesem. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zadawać pytania, ale również wymieniać poglądy i brać udział w dyskusji ze specjalistami.