Grupa MMC Polska we współpracy z SWS zapraszają na warsztat pt.:”Sposoby zabezpieczenia wykonawcy w relacji z podwykonawcą w branży budowlanej”

W dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w budynku Millenium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A        w Warszawie odbędzie się warsztat dot. sposobów zabezpieczania w branży budowlanej, ze szczegółowym omówieniem relacji pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą. Udział w warsztatach jest doskonałą okazją do zapoznania się z nierzadko skomplikowanymi przepisami prawnymi, które budzą dużo niejasności. Współpraca i spory na linii wykonawca-podwykonawca, rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych, cechy charakterystyczne zastępczego wykonania umowy czy współpraca z kilkoma podwykonawcami – to tylko niektóre z kwestii, które zostaną omówione podczas warsztatu. Prelegentem części szkolenia dotyczącej aspektów prawo-podatkowych w świetle orzecznictwa sądowego i praktyki, będzie Filip Siwek – doradca podatkowy naszej Kancelarii – wysokiej klasy specjalista, o bogatej wiedzy praktycznej i teoretycznej. Do udziału w warsztatach szczególnie zachęcani są przedstawiciele firm budowlanych oraz kierownicy budowy/kontraktu, którzy             w swojej codziennej praktyce zajmują się zarządzaniem, sporządzaniem umów, kontraktowaniem, kwestiami prawnymi i operacyjnymi. Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://mmcpolska.pl/event/sposoby-zabezpieczania-wykonawcy-w-relacji-z-podwykonawca-w-branzy-budowlanej/...