OBOWIĄZEK WYDANIA ŚWIADECTWA PRACY I PRAWA PRACOWNIKA Z NIM ZWIĄZANE

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 97 § 1) pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nawiązać z pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Stąd też okolicznością zobowiązującą pracodawcę do wydania świadectwa pracy jest np. upływ okresu wypowiedzenia umowy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano takiego dokumentu. Ponadto, pracownik może w każdym czasie złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy, za okresy, które nie były poprzednio objęte takim dokumentem. W takim przypadku pracodawca również ma siedem dni na wydanie świadectwa (termin liczy się od dnia złożenia wniosku przez pracownika).   Kodeks pracy (art. 97 § 2) określa także minimalny zakres informacji, które muszą zostać zamieszczone w świadectwie pracy. I tak, są to przede wszystkim informacje na temat: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika  należy podać także informację o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia oraz o uzyskanych przez niego kwalifikacjach.   Wzór świadectwa pracy został przez ustawodawcę określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Ma on jedynie charakter pomocniczy, co nie zmienia faktu, że pracodawca nie może dowolnie kształtować treści świadectwa pracy – mogą znaleźć się w nim tylko informacje przewidziane prawem.   W razie błędów w świadectwie pracy pracownikowi przysługuje żądanie sprostowania tego dokumentu, które może...

SWS partnerem merytorycznym pokazu marki BIZUU

7 lutego br. w Praskiej Drukarni przy ulicy Mińskiej 65 w Warszawie odbyła się premiera najnowszej kolekcji marki BIZUU na sezon wiosna-lato 2018. To kolejny pokaz przy którego organizacji SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. zapewniła wsparcie merytoryczne. Oprócz Kancelarii SWS markę Bizuu wspierały między innymi Lilou (partner główny), Warta, Whirlpool, Badura, Perlage, Martini.   Oprócz regularnej kolekcji, projektantki zaprezentowały także modele z najnowszej kapsułowej kolekcji BIZUU x The Rolling Stones. Oprawę muzyczną pokazu zapewnił zespół Audiofeels, za reżyserię odpowiedzialna była niezastąpiona Katarzyna Sokołowska, zaś wszystkie zaprezentowane sylwetki powstały pod czujnym okiem Agnieszki Ścibior.   Więcej informacji oraz krótka relacja z pokazu poniżej: https://www.facebook.com/bizuufashion/...