Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Kancelaria SWS z sukcesem doprowadziła do odzyskania majątku ziemskiego  położonego na terenie województwa wielkopolskiego (powiat słupecki) przez prawowitych spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości  pozbawionych swoich praw na mocy przepisów dekretu PKWN o...

Udział w międzynarodowej konferencji firm prawniczych w Bangalore (Indie)

W dniach 27-28 września 2018 Kancelaria SWS jako członek Law Exchange International uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej między innymi wpływowi sztucznej inteligencji na sektor usług, w szczególności na branżę prawniczą. W konferencji udział brało...