Kancelaria SWS doradcą prawnym inwestycji w infrastrukturę małych portów na Pomorzu Zachodnim

Kancelaria SWS została wybrana do obsługi prawnej etapu przygotowania inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Inwestycja obejmuje następujące zadania: przebudowę Nabrzeża Południowego w Basenie Rybackim w Morskim Porcie w Lubinie, przebudowę Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie, rozbudowę pomostu rybackiego w Niechorzu wraz z usunięciem dalby, przebudowę Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Trzebieży. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (Czerwony FIDIC). Obsługa prawna obejmuje sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawców oraz Inżyniera Kontraktu, a także nadzór prawny nad wszystkimi czynnościami wykonywanymi w ramach postępowań przetargowych. Wartość całej inwestycji to 45 milionów złotych, a środki pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.        ...

SWS doradcą prawnym zamawiającego na kontrakcie dotyczącym modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m

W dniu 23 kwietnia 2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, z udziałem przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.   Głównym celem projektu jest modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin poprzez pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudową skarp brzegowych, pogłębieniem i poszerzeniem obrotnic dla statków i budową dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków, zawijających do Szczecina, zwiększy się do ok. 11 m. Kancelaria SWS od początku realizacji kontraktu (począwszy jeszcze od etapu postępowania przetargowego aż do fazy projektowania i wykonawstwa) prowadzi obsługę prawną zamawiającego i reprezentuje Urząd Morski w Szczecinie w strategicznej inwestycji dla zachodniopomorskich portów, a także dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. Wartość projektu, realizowanego przy współudziale środków unijnych, wynosi 1,4 mld zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2022...

Usługi kancelarii SWS we wszystkich aspektach biznesowo-prawnych związanych z pandemią

Pandemia koronawirusa COVID-19 z dnia na dzień zmieniła nasz świat zarówno w sferze życia prywatnego, jak i zawodowego, biznesowego. Dynamiczna sytuacja wymaga szybkich i zdecydowanych działań ze wsparciem profesjonalistów. SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak świadczy usługi we wszystkich aspektach biznesowo-prawnych związanych z pandemią: Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy, w szczególności w kwestiach dotyczących zatrudnienia i przestojów w pracy; Do Państwa dyspozycji pozostają prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacji firm i postępowaniach upadłościowych, w tym również w upadłości konsumenckiej osób fizycznych; Zapewniamy asystę prawną doświadczonych prawników przy renegocjacji wszelkiego rodzaju umów, których konieczność zmiany spowodowana jest obecną sytuacją gospodarczą. Pragniemy zaznaczyć, że dbając o zachowanie standardów bezpieczeństwa, w obecnej chwili większość naszych usług świadczymy zdalnie przy pomocy urządzeń teleinformatycznych, minimalizując spotkania...

Wspieramy Poznański Festiwal Mozartowski

­ Jak co roku kancelaria SWS wspiera organizację Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego, którego najważniejszym wydarzeniem jest MISSA PRO DEFUNCTO W. A. MOZARTA oprawiona Requiem. Msza żałobna sprawowana jest za duszę kompozytora w rocznicę jego śmierci. Zainteresowanych udziałem serdecznie zapraszamy do Poznańskiej Archikatedry  w dniu 4 grudnia 2019 na godz. 23:00. Serdecznie zapraszamy do udziału!  ...

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadek przy pracy – szkolenie w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie, SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadek przy pracy. Na szkoleniu poruszone zostaną kwestie dotyczące definicji, rodzajów i przesłanek zaistnienia wypadku przy pracy, procedur i obowiązków pracodawcy przy wystąpieniu wypadku przy pracy, ale w szczególności związane z cywilnoprawną odpowiedzialnością pracodawcy, sposobami naprawienia szkody i możliwymi roszczeniami pracowników. Co również istotne i interesujące, poruszony zostanie temat zabezpieczenia się pracodawcy przed odpowiedzialnością cywilną, a także wpływu odpowiedzialności za wypadek przy pracy na zobowiązania podatkowe pracodawcy. Szkolenie zostanie poprowadzone przez radcę prawnego Piotra Walędziaka i doradcę podatkowego Filipa Siwka – doświadczonych praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Szkolenie kierujemy do pracodawców, właścicieli firm, kadry zarządzającej, pracowników działów HR, a także wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w dniu 23.01.2020 r. o godz. 12:00.  Dla firm zrzeszonych w Izbie udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pod adresem e-mail...

Wyrok TSUE w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE: C-383/18) z 11.09.2019 r., w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu bank zobowiązany jest zwrócić wszystkie koszty poniesione przez kredytobiorcę proporcjonalnie do rzeczywistego czasu posiadania kredytu. Zwrot obejmować ma m. in. prowizję, opłaty przygotowawcze czy ubezpieczenia za okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia spłaty określonej w umowie. Rozliczenie powinno zatem obejmować nie tylko odsetki od rat, których kredytobiorca już nie będzie płacił, ale również opłaty poniesione w związku z zawarciem umowy kredytu. Wyrok TSUE jest zbieżny ze stanowiskiem UOKiK oraz Rzecznika Finansowego z roku 2015 r. Jak podaje UOKiK, obecnie przez urzędem toczą się postępowania wyjaśniające, które są na wczesnym etapie, a kolejne sprawy będą wszczynane na bieżąco. Maksymalna kara za naruszenie ustawy o kredycie konsumenckim może wynieść do 10 proc. obrotu. Zgodnie z sugestią opublikowaną przez UOKiK po wyroku TSUE, konsument, który spłacił kredyt, a kredytodawca się z nim nie rozliczył z pobranych opłat, powinien złożyć reklamację, powołując się na orzeczenie TSUE. Gdyby reklamacja została odrzucona przez kredytodawcę, można dochodzić swoich praw w sądzie. Wniosek prejudycjalny skierował do TSUE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód. Orzeczenie wskazuje sądom krajowym jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń...