Dnia 26 listopada 2016 roku rozpocznie się XIV edycja Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego, którego organizację, jak co roku, aktywnie wspiera SWS. Tegoroczna odsłona festiwalu to kontynuacja rozpoczętego w 2015 roku podróżowania śladami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Tym razem organizatorzy festiwalu skupią się na Włoszech, gdzie w latach 1769 – 1773 rodzina Mozartów aż trzy razy odbyła tournée koncertowe.

Jak w poprzednich latach, najważniejszym wydarzeniem będzie MISSA PRO DEFUNCTO W. A. MOZART oprawiona mozartowskim Requiem. Msza żałobna sprawowana za duszę kompozytora w 225 rocznicę śmierci, w rycie sprzed reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II odbędzie się dnia 4 grudnia 2016 roku w Archikatedrze. Do wykonania tego arcydzieła organizatorzy zaprosili czołowych śpiewaków operowych: Ingridę Gapovą, Agnieszkę Rehlis, Tadeusza Szlenkiera i Krzysztofa Bączyka.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na http://www.festiwalmozartowski.com/