14 marca br. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Dokumenty te – przekazane obecnie do prac w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zawierają regulacje, które diametralnie zmienią rynek pracy. Gruntownej reformy powinni spodziewać się zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Oczywistym jest, że po 40 latach obowiązywania i licznych nowelizacjach obecny Kodeks pracy w wielu miejscach nie przystaje do warunków nowoczesnego rynku pracy. Co prawda ze strony rządowej pojawiło się stanowisko, że z pewnością propozycje w obecnym kształcie nie staną się w całości projektem ustawy, jednak będą rozważane przy pracach nad zmianami w Kodeksie pracy.

Niestety jak dotąd proponowane zmiany nie zostały oficjalnie opublikowane, stąd też ich kształtu można się jedynie domyślać na podstawie informacji przekazanych przez media. Do najważniejszych z zakładanych regulacji na pewno należy zaliczyć:

  • zakaz świadczenia pracy na podstawie umów o dzieło i zlecenie. Na podstawie tego typu umów będą mogły pracować jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą, chyba, że są specjalistami, których płaca wynosi minimum 5 średnich krajowych
  • zmiany w zakresie możliwości zawierania umów na okres próby (maksymalnie do 6 miesięcy) oraz na czas określony (maksymalnie do 18 miesięcy)
  • wprowadzenie nowych rodzajów umów o pracę: dorywczą, sezonową, nieetatową
  • 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy
  • przyznanie pracodawcy prawa do rozwiązania stosunku pracy w trakcie urlopu i chorobowego
  • możliwość wyznaczenia przez pracodawcę zatrudniającego mniej niż 50 pracowników pracy w sześć niedziel w ciągu roku. Regulacja ta nie będzie dotyczyć zatrudnionych w handlu.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do projektów kodeksów zostaną przygotowane oceny skutki regulacji, a niektóre z rozwiązań wypracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną dot. czasu pracy zostaną skierowane do prac legislacyjnych, jako propozycje nowelizacji obowiązującego Kodeksu pracy. Wygląda więc na to, że prace nad kompleksowymi zmianami przepisów prawa pracy dopiero się rozpoczną, a propozycje Komisji Kodyfikacyjnej są jedynie do nich wstępem. Jednak z drugiej strony z pewnością proponowane przez nią rozwiązania wskazują na możliwy kierunek zmian.