Tylko do 30 kwietnia 2021 r. będzie można złożyć wniosek o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy, aby zachować ciągłość wypłat.

Wnioski można składać za pośrednictwem e-usług, tj. przez portal Empatia, przez bańkowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a także drogą tradycyjną, czyli za pośrednictwem poczty lub osobiście w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej samorządu.

W przypadku niezachowania tego terminu i złożenia wniosków po 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.