Przypominamy, że  23 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19. Na podstawie wprowadzonych zmian pomocą zostaną objęte kolejne grupy przedsiębiorców (w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców – Dz. U. z 2021 r. poz. 162), które poniosły straty na skutek obostrzeń obowiązujących w związku z pandemią koronawirusa.

O wsparcie w walce z COVID -19, tym razem będą mogli starać się przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego. Wśród form pomocy przewidzianych dla ww. przedsiębiorców, po spełnieniu określonych warunków, wskazano:

  • zwolnienia z opłacenia składek ZUS,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,
  • świadczenie postojowe,
  • dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5.000 zł

Wraz z wejściem w życie nowelizacji pojawiły się również kolejne rozwiązania dla najemców powierzchni w centrach handlowych powyżej 2.000 m2. Przewidują one m.in. nowy sposób uregulowania zobowiązań wynikających z umów najmu w czasie trwania zakazów prowadzenia działalności. W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 14 marca 2020 r. wysokość czynszu w czasie obowiązywania zakazu ulegnie obniżeniu do 20%, natomiast w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu do 50% wysokości tych świadczeń. Nowe narzędzia w postaci umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminów spłaty i rozłożenia spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wcześniejszego wsparcia przedsiębiorców otrzymali także starości.