Producent opakowań złożył w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o zarejestrowanie oznaczenia dźwiękowego jako unijnego znaku towarowego. EUIPO odrzucił wniosek. Jako powód podał, że zgłoszony znak towarowy jest „pozbawiony charakteru odróżniającego”. Producent opakowań skierował sprawę do sądu.

Sąd Pierwszej Instancji UE (Sąd UE) podzielił zdanie EUIPO i w wyroku z dn. 07 lipca 2021 r. sygn. T-668/19 orzekł, że dźwięk otwieranej puszki z napojem, następnie jednosekundowa cisza oraz dziewięciosekundowe syczenie gazowanego napoju nie podlega rejestracji jako dźwiękowy znak towarowy.

Sąd UE orzekł, że „Kryteria oceny charakteru odróżniającego dźwiękowych znaków towarowych nie różnią się od kryteriów stosowanych do innych kategorii znaków towarowych […]. Oznaczenie dźwiękowe musi posiadać określoną siłę wywoływania skojarzeń umożliwiającą danemu konsumentowi jego postrzeżenie jako znaku towarowego, a nie jako elementu o charakterze funkcjonalnym lub jako wskazówki pozbawionej własnej samoistnej właściwości”.

Sąd UE również zaznaczył, że „Konsument danych towarów lub usług powinien zatem być w stanie, poprzez samo postrzeganie znaku towarowego, bez łączenia go z innymi elementami, takimi jak w szczególności elementy słowne lub graficzne, a nawet inny znak towarowy, ustalić związek z ich pochodzeniem handlowym”.

W uzasadnieniu Sąd UE ponadto wskazał, że „Otwarcie puszki lub butelki jest bowiem nieodłącznym elementem rozwiązania technicznego związanego z wykorzystywaniem konsumpcyjnym napojów, zatem taki dźwięk nie będzie postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego tych towarów. Po drugie, właściwy krąg odbiorców kojarzy natychmiast dźwięk musowania pęcherzyków z napojami. Ponadto […] elementy dźwiękowe i około jednosekundowa cisza, rozpatrywane łącznie, nie posiadają żadnej samoistnej właściwości pozwalającej na ich postrzeganie przez ten krąg jako wskazówki pochodzenia handlowego towarów. Elementy te nie mają dostatecznej siły wywoływania skojarzeń, by odróżniać się od porównywalnych dźwięków w branży napojów”.