Z dniem1 lipca 2021 r. ruszył elektroniczny e-KRS. Zgodnie z art. 19 znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i nieopłacony podlega zwróceniu bez wzywania do uzupełnienia braków.

Nowy system ma umożliwiać :

  • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • składanie pism procesowych do sądu rejestrowego,
  • zgłaszanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF),
  • elektroniczną korespondencje z sądem rejestrowym,
  • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Do korzystania z nowego e-KRS służą:

  • Portal Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl,
  • Repozytorium Akt Rejestrowych https://rar.ms.gov.pl.

 

Aby móc korzystać z platformy e-KRS konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP.