Na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0 przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD (m. in. handel, gastronomia)  uzyskali prawo do ubiegania się o zwolnienie ze składek za miesiąc listopad  2020 r. Jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 % w listopadzie 2020 r. w porównaniu do listopada 2019 r.

 

Wnioski (RDZ-B6) można składać od dnia 30 grudnia 2020 r. do końca stycznia 2021 r. Należy pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS do końca 2020.

 

Co więcej, dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Ponadto przypominamy jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek:

  • rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?” (sprawdzana będzie zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.),
  • przedsiębiorca był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności przeważającej, który przedsiębiorca uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
  • przedsiębiorca złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów),
  • przedsiębiorca złożył wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do dnia 31 stycznia 2021 r.