Zgodnie z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, dowody wydawane po 2 sierpnia 2021 r. będą zawierały odciski palców oraz podpis posiadacza. W związku z tym o dowód nie będzie już można wnioskować elektronicznie.

Pobieranie odcisków palców będzie odbywało się w urzędzie gminy, a procedura będzie podobna do tej jak przy składaniu wniosków o wydanie paszportu. Dla osób, które nie będą mogły udać się do urzędu gminy, odciski palców będą pobierane za pomocą mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników.

Nowe dowody będą wydawane osobom, których dowody osobiste utraciły ważność oraz tym, które kończą 18. rok życia. Natomiast ze starych dowodów będzie można korzystać do czasu aż utracą ważność, nie ma potrzeby ich wcześniejszej wymiany.

Powyższe zmiany wynikają z Rozporządzenia Unii Europejskiej, które nakłada na państwa członkowskie m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców. Chodzi także o konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących bezpieczeństwa.