W dniu 28 października br. weszło w życie kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Rozporządzenie wydłuża zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 do dnia 10 listopada 2020 r.

 

Na liście w opublikowanym Rozporządzeniu znalazło się łącznie 34 państwa, w tym Czarnogóra, Brazylia, Gruzja, Izrael, Argentyna czy Stany Zjednoczone Ameryki.

 

Jak czytamy na stronie rządowej (www.gov.pl): „Chodzi o kraje, w których współczynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców – przekracza 90.”. Co istotne, zakaz lotów nie dotyczy krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Strefy Schengen.

 

Z Rozporządzenia wynika ponadto, że zakaz lotów nie będzie stosowany do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe:

  • na zlecenie albo za zgodą premiera,
  • o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
  • realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110) realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie,
  • z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Rozporządzenie utraci swoją moc w dniu 10 listopada 2020 r.