Prywatna sprzedaż nieruchomości – domu, mieszkania bądź działki to czynność cywilnoprawna podlegająca opodatkowaniu. Podatek od sprzedaży nieruchomości należy zapłacić w sytuacji, gdy od momentu nabycia nieruchomości do momentu jej sprzedaży nie minęło pięć lat.

Przepisy ustawy o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT ) przewidują jednak możliwość zwolnienia z zapłaty ww. podatku, gdy uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości dochody zostaną wydane na własne cele mieszkaniowe. Czy zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych będzie zatem wynajem lokalu?

Niniejsze wyjaśnia niedawna interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Nr 0115-KDIT2.4011.182.2021.1.MD), w której jasno wskazano, iż o własnych celach mieszkaniowych można mówić, gdy podatnik nabył nieruchomość i faktycznie w niej mieszka. W przypadku wynajęcia lokalu spełniona zostaje, tym samym, wyłącznie druga z powyższych przesłanek. W interpretacji podatkowej odwołano się do Kodeksu Cywilnego zgodnie, z którym własność można przenieść m.in. w drodze umowy sprzedaży, zamiany czy darowizny. Skutku takiego nie będzie natomiast powodowała umowa najmu,  na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się jedynie oddać najemy rzecz do używania tj. najemca nie staje się właścicielem lokalu. Powyższe stanowisko nie pozostawia wątpliwości, iż w przypadku wynajęcia lokalu podatnik nie skorzysta z tzw. „ulgi mieszkaniowej w PIT”.