Dnia 25 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W kinach, teatrach, salach koncertowych, klubach muzycznych, halach widowiskowo-sportowych, amfiteatrach i muszlach koncertowych publiczność może zajmować co drugie miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni obowiązkowe jest zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami.

Sytuacja prezentuje się podobnie na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez) gdzie publiczność również może zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m. Udostępnionych może być nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Warto zaznaczyć, że widzowie mają obowiązek zakrywać usta i nos.

Zwiększony został również limit osób mogących uczestniczyć w konferencjach, targach i wystawach. W miejscu odbywania się imprezy znajdować się może nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 (poprzednio 4 m2) powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi. Ponadto nie obowiązuje już limit 150 osób uczestniczących w tego typu wydarzeniu.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, nie ma już limitów osób które mogą przebywać na basenach (na torze i w obiekcie). Nieco odmiennie kształtuje się kwestia aquaparków, z których może korzystać nie więcej osób, niż 75% obłożenia obiektu.

Na mocy rozporządzenia dystans społeczny został skrócony z 2 m do 1,5 m.