W niedzielę 27 grudnia 2020 roku opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Wprowadzone zostały nowe obostrzenia – zakaz prowadzenia do dnia 17 stycznia 2021 roku działalności hazardowej – brak będzie możliwości gry na automatach i w kasynach, z wyłączeniem kasyn internetowych.

 

Rozporządzenie wprowadza także dodatkowe grupy zawodowe, którym umożliwiono pobyt w hotelu w ramach podróży służbowej, m.in. goście będący żołnierzami wojsk sojuszniczych przebywający czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy obsługujących lotniska oraz ruch lotniczy, pracownicy cywilni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych.