Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2021 roku zwolnienia z cła i VAT przywozu do Polski towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19. Obejmuje ono towary sprowadzane do Polski z krajów spoza Unii Europejskiej. Decyzja Komisji Europejskiej (KE) motywowana jest utrzymującym się zapotrzebowaniem na sprzęt ochronny i medyczny potrzebny przy zwalczaniu epidemii.

Pierwsza decyzja Komisji pozwalała państwom członkowskim dotkniętym pandemią, na zwolnienie z należności celnych przywozowych i VAT, przywozu towarów potrzebnych do zwalczania skutków COVID-19 od 30 stycznia do 31 lipca 2020 r. Jednak 23 lipca 2020 r. KE przedłużyła ten okres do 31 października 2020 r. Następnie decyzją z 28 października 2020 r. KE po raz drugi wydłużyła możliwość stosowania zwolnienia, wówczas do 30 kwietnia 2021 r. Obecnie KE kolejny raz przedłużyła możliwość stosowania zwolnienia przywozu z cła i VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 do 31 grudnia 2021 r.

Komisja podała, iż przywóz dokonywany przez państwa członkowskie na podstawie decyzji (UE) 2020/491 miał korzystny wpływ na zapewnienie przez właściwe organy w państwach członkowskich organizacjom państwowym lub upoważnionym organizacjom dostępu do potrzebnych leków, sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej, których niedobory występują. Statystyki handlowe dotyczące takich towarów wskazują, że powiązany przywóz wykazuje tendencję spadkową, ale pozostaje znaczący. Mimo że we wszystkich państwach członkowskich rozpoczęto szczepienia oraz pomimo wprowadzenia szeregu środków w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa, liczba zakażeń COVID-19 w państwach członkowskich nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. W państwach członkowskich nadal zgłasza się niedobór towarów potrzebnych do walki z pandemią COVID-19, dlatego konieczne jest przedłużenie okresu stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych i zwolnienia z VAT przewidzianego w decyzji.