Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami pracodawca nie ma obowiązku udzielania zwolnienia od pracy na czas szczepienia przeciwko COVID-19, którego termin przypada w dniu i czasie pracy pracownika.

Powyższe wynika  z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Wspomniana regulacja nakłada co prawda na pracodawcę obowiązek zwolnienia od pracy pracownika z zachowaniem prawa do wynagrodzenia jednakże wyłącznie na czas potrzebny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób wenerycznych. Tym samym całkowicie dobrowolne szczepienie przeciwko COVID-19, nie będzie objęte powyższym przepisem, natomiast kwestia uznania udziału w dobrowolnym szczepieniu za usprawiedliwioną, płatną nieobecność  uzależniona jest od indywidualnego uznania pracodawcy.