Prawnicy Kancelarii SWS kończą sukcesem proces sprzedaży udziałów w spółkach z branży Metal Engineering

Mec. Marzena Buchowiecka oraz mec. Bartosz Wachowiak zakończyli prace nad trwającym ponad pół roku procesem negocjacji, których celem było przejęcie przez podmioty krajowe dużych pakietów udziałów należących do podmiotu zagranicznego w dwóch spółkach z branży Metal Engineering.  Kancelaria SWS mediowała w procesie ustalania warunków zbycia i umorzenia udziałów oraz  zabezpieczenia płatności ceny sprzedaży. Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię SWS obejmowało także uzgodnienie warunków opcji call and put określającej warunki nabycia kolejnych udziałów stanowiących własność podmiotu zagranicznego w...