Upadłość przedsiębiorcy nawet po śmierci?

Upadłość przedsiębiorcy nawet po śmierci?

Odpowiedź na powyższe pytanie może niektórych zaskoczyć, ale ustawodawca przewidział taką możliwość. Dotyczy ona tylko dłużników będących przedsiębiorcami. Nie jest możliwe ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej po śmierci dłużnika.   Legitymację do złożenia wniosku...
Restrukturyzacja chroni przed upadłością

Restrukturyzacja chroni przed upadłością

Z całą pewnością restrukturyzacja, o ile jest możliwa, daje więcej korzyści przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością, niż sama upadłość. Można wręcz powiedzieć, że restrukturyzacja chroni przed upadłością. I to także dosłownie.   Zgodnie z art. 9a ustawy prawo...
Jak „Tarcza antykryzysowa” zabezpieczy pracodawców i pracowników

Jak „Tarcza antykryzysowa” zabezpieczy pracodawców i pracowników

Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców poprzez wypłaty świadczeń należnych, w przypadku odnotowania spadku obrotów gospodarczych, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19. Pracodawca chcący skorzystać z wypłaty świadczeń, nie może zalegać w...
Utrata płynności finansowej i niewypłacalność przedsiębiorstwa

Utrata płynności finansowej i niewypłacalność przedsiębiorstwa

Utrzymujący się Polsce stan epidemii SARS-CoV-2 niewątpliwie sprawi, że duża część przedsiębiorców utraci płynność finansową, a niektóre przestaną być w ogóle wypłacalne. Czym jest niewypłacalność i dlaczego jest kluczowym pojęciem w czasie kryzysu? Zgodnie z...
Rząd chce złagodzić skutki z art. 299 k.s.h.

Rząd chce złagodzić skutki z art. 299 k.s.h.

Nawiązując do wpisu z dnia 30 marca 2020 roku informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości  przygotowało projekt kolejnej specustawy, w której znaleźć ma się m.in. wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub na wydanie postanowienia...
Czy tarcza antykryzysowa chroni przed skutkami z art. 299 k.s.h.

Czy tarcza antykryzysowa chroni przed skutkami z art. 299 k.s.h.

Niepozorny art. 299 k.s.h. to jeden z tych przepisów, które spędzają z sen z powiek członkom zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to zdecydowany lider wśród spółek prawa handlowego, jeśli chodzi o formę...